ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Biography of Madhvacharya in Kannada

0

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Biography of Madhvacharya madhvacharya jeevana charithre in kannada

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

Biography of Madhvacharya in Kannada
ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ post ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪೀಠಿಕೆ

ಶ್ರೀ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯಜಿ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ತಂದ ಅಂತಹ ಸಂತರು, ಅವರು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ಕರ್ಮಫಲದಿಂದ ಮರುಜನ್ಮದ ದುಃಖದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದರು. ಅವರು ಏಕತಾವಾದದ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ದ್ವಂದ್ವವಾದದ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿದ್ದರು.

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು 1238-1317 ರ ನಡುವಿನ ಅವರ ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಇವರು ಕ್ರಿ.ಶ.1238 ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುಪಿ ಶಿವಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಊರಿನ ಸಮೀಪದ ಪಾಜಕ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು .ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಾಸುದೇವ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ತಂದೆ ಭಟ್ಟನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ವೇದಾಂತಿ. 11 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಚ್ಛತ್ ಪಕ್ಷಾಚಾರ್ಯಜಿಯವರಿಂದ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು.

ಅವರು ಆರಾಧನೆ, ಧ್ಯಾನ, ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ವೇದ-ವೇದಗಳ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣತರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರು ಶಂಕರ ಮಠದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಅಚ್ಯುತಪ್ರೇಕ್ಷ ನಮಕ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಠವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು, ಅದನ್ನು ಅವರು “ಧವೇತ್ ದರ್ಶನ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ರಾಮಾನುಜರಂತೆ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಆಯುಷ, ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಅದು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿತು.

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು .ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮಠದ ಪ್ರಧಾನ ಮಠಾಧೀಶರಾದಾಗ ಆನಂದತೀರ್ಥರೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು .ಈ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲದೆ, ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅವರನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮಠದ ಪ್ರಧಾನ ಮಠಾಧೀಶರಾದಾಗ ಆನಂದತೀರ್ಥರೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು .ಈ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲದೆ, ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅವರನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮಠದ ಪ್ರಧಾನ ಮಠಾಧೀಶರಾದಾಗ ಆನಂದತೀರ್ಥರೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು .ಈ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲದೆ, ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅವರನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಒಮ್ಮೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಹಡಗು ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ಮಾಲಾವರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ತುಳುಬ್ ಬಳಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಗೋಪಿ ಶ್ರೀಗಂಧದಿಂದ ಹೊದಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಭಗವಂತನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಅಂದಿನಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳವು ಮಧ್ವ ಮಾತೆಯ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾಯಿತು. ಅವರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಂಟು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇಂದಿಗೂ ಜನರು ಅವನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ

ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ

ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಶಾನಸಂತ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು.ಇದನ್ನು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಥುರಾ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರಹ್ಮವು ಶಕುನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ; ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣನ ರೂಪ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಅವರನ್ನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಈಶ್ವರ ವಾಸುದೇವ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಅವನು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ರೂಪ, ಆದರೆ ನಿರ್ಗುಣ ಅಲ್ಲ, ನಂತರ ಅವನು ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾಧನ ಕಾರಣ, ಭೌತಿಕ ಕಾರಣವಲ್ಲ.ಬ್ರಹ್ಮ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ, ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಬ್ರಹ್ಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಷ್ಣುವು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಾರಣ. ಭಗವಂತನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಗೋಚರ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ದೇಹ ಮತ್ತು ಅಂಗಗಳಿಗೆ ವಸ್ತು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂರು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ: ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಭೂ (ಸರಸ್ವತಿ-ಭೂಮಿ) ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ. ಅವಿದ್ಯೆ (ಅಜ್ಞಾನ) ಸಹ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮದಿಂದ ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆತ್ಮವು ದೇವರು ಮತ್ತು ಜಡ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇತರ ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ದೇಹವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಮೂಲ ಮತ್ತು ಆಸರೆಯಿಂದಾಗಿ ಜೀವಿಯು ಕೊಬ್ಬಿದ, ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಜೀವಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾದಿಗನ ಪ್ರಕಾರ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜನ ಮತ್ತು ರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿಯು ಭಗವಂತನ ಸೇವಕನೂ ಹೌದು.

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು, ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರ:-

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ವಾಯುದೇವತೆಯ ಮೂರನೇ ಅವತಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ವಾಯುದೇವತೆಯ ಮೊದಲ ಅವತಾರ ಹನುಮಾನ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅವತಾರ ಭೀಮ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ.

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಏಕತಾವಾದದ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ನಡುವಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮಠಗಳು

 1. ಪಲಿಮಾರು ಮಠ
 2. ಅದಮಾರು ಮಠ
 3. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮಠ
 4. ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠ
 5. ಶಿರೂರು ಮಠ
 6. ಶೋಧೆ ಮಠ
 7. ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠ
 8. ಪೇಜಾವರ ಮಠ

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳು

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅನೇಕ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅನೇಕ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ.

 1. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ
 2. ಉಡುಪಿ ಮಠದ ಸ್ಥಾಪನೆ
 3. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಹರಿವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೂರ್ತಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ

 1. ದ್ವೈತವಾದದ 37 ಪಠ್ಯಗಳು
 2. ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯ
 3. ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ (ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅನುವಾದ)
 4. ಋಗ್ವೇದದ 40 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅನುವಾದ
 5. ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ (ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದ ಅನುವಾದ)
 6. ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರಗಳ ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮತ್ತು ಕವನಗಳು
 7. ಅನು-ವಾಖ್ಯಾನ (ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರಗಳ ಅನುವಾದ)

೭೯ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿ ೪೪೧೮ [ಕ್ರಿ.ಶ.೧೩೧೭]ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳಸಿದರು . ಈ ದಿನವನ್ನು ಮಧ್ವ ನವಮಿ ಎಂದು ಇಂದಿಗೂ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇವರ ತತ್ವವಾದವು ಭಕ್ತಿ ಪಂಥಕ್ಕೂ, ಹರಿದಾಸ ಪಂಥಕ್ಕೂ ದಾರಿಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಸಂಗೀತದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೂ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಾಸ ಪಂಥದ ಮಾರ್ಗ ಬೆಳೆಯಲೂ ಇವರ ದರ್ಶನ ಸ್ಪೂರ್ತಿನೀಡಿತು. ಇವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಗೂ ಕೂಚುಪುಡಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರಗಳ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೂ , ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು

FAQ

ಒತ್ತಡದ ಶಕ್ತಿಯ SI ಘಟಕ ಯಾವುದು?

ಜೌಲ್.

ಮುಕ್ತ ಪತನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಚಲನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ?

ಏಕರೂಪದ ವೇಗವರ್ಧನೆ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಜೀವನ

Leave A Reply

Your email address will not be published.