ಕುಟುಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ | Family Essay in Kannada

0

ಕುಟುಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Family Essay kutumbada bagge prabandha in kannada

ಕುಟುಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

Family Essay in Kannada
ಕುಟುಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ post ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪೀಠಿಕೆ

ಮನುಷ್ಯನ ಕುಟುಂಬವೇ ಅವನಿಗೆ ಜಗತ್ತು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವವರೆಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ರಕ್ತಸಂಬಂಧ, ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಕುಟುಂಬವೆಂದರೆ ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ನಾವು ಮೂವರು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು, ಅಜ್ಜಿಯರು ಸಹ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ

ಕುಟುಂಬವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಪೂರ್ಣ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬ ಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದಾರೆ.

ಕುಟುಂಬವು ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾರ

ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ – ವಿಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ. ಮೂಲ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಇದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ, ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮುಂತಾದ ಎರಡು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ.

ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬ

ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪರಾಧಗಳು ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಸರಿಯಾದ ನಡವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಕುಟುಂಬವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಕುಟುಂಬವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಗಳಗಳಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳವಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡಿದಾಗ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಸಣ್ಣ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಕುಟುಂಬವು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಲಿಕೆಯು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬವೆಂದರೆ ಅದು ಪುರುಷನ ಸಲಹೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯ ಸಲಹೆಗೂ ಪೂರ್ಣ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಗೌರವವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

  • ಕುಟುಂಬವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಕುಟುಂಬವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರವಾನಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದಂತಹ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಕುಟುಂಬವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕುಟುಂಬವು ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
  • ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಇತರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
  • ಶಿಸ್ತು, ಸ್ಥಿರತೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯಂತಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬವು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವೇ ಪ್ರಪಂಚ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಶಿಸ್ತು, ಶುಚಿತ್ವ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವು ದೇಶದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

FAQ

ಲೂ ಮಾರುತಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ?

ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ?

ಕೊಡಗು.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಬಂಧ

Leave A Reply

Your email address will not be published.