ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ | Importance of Value Education in Kannada

0

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ | importance of value education in kannada shikshanada bagge prabandha in kannada

Importance of Value Education in Kannada

Importance of Value Education in Kannada

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ post ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪೀಠಿಕೆ

ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವು ಆಜೀವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಅರಿವಿನ ಬಲವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ

ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಗೌರವ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ದಯೆಯಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪೌರತ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮಜಾತ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಅವಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಯ ಆಯ್ಕೆಯು ಮಗುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಇಂದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಮೀರಿದೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಜಾಗತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಚನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪೋಷಕರು ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇರುವಾಗ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನುಕುಲದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಬಲವಾದ ಗುಣ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣವು ಒಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಳಹದಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಶಾಲೆ ಇದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶಾಲೆಯು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಗುವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ಮಗುವಿನ ವರ್ತನೆ, ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅದರ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ:

 • ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಹವರ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ.
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ತರಗತಿ ಕೆಲಸಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ.
 • ತರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅವರು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ.
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.
 • ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ/ಅವಳ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ:

 • ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.
 • ಸಚ್ಚಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಬ್ ಹೋತಿ ಅವರು ಜಬ್ ಛಾತ್ರ ದುನಿಯಾಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆಗಳು ಗತ ವೈಚಾರಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಲಿಯೇ ಇನ್ ಅವಧಾರಣೆಗಳು ಒಂದು ಉಪಯೋಜಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ತರಹ ಕೀ ಸೀಖ್ ಶಾಯದ್ ಹೀ ಕಭಿ ರತನೇ ಕಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋ। ಯಃ ಅಕ್ಷರ ಸಹಾಯ ಕರಣ, ಆಲೋಚನಾತ್ಮಕ ರೂಪ ಸೆಶೋನ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಾ ಪರಿಣಾಮ ಹೋತಾ ಹೇ.
 • ಶಿಕ್ಷಾ ಕೇವಲ ಕಕ್ಷಾ ಯಾ ಶಾಲೆ ತಕ ಹೀ ಸೀಮಿತ್ ನಹೀಂ. ಈ ಒಂದು ಜೀವನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ ಜಾತವಾಗಿದೆ, ಜಹಾಂ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಜೀವನ ಂ ವಿಭಿನ್ನ ಚೈನಲಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಸಭಾ ಅನುಭವ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳು ಅದು ಇದೆ.
 • ಆಲೋಚನಾತ್ಮಕ ಸಲಹೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ಏಸಿ ಸೀಖನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಹಮಾರೆ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಠಗಳು ದೇನೆ ವಾಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವು ಖೋಜ ಕರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಜೈಸಾ ಅವರ ಅಕಾದಮಿಕ್ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಯಹ ಸೀಖನಾ ಕಿ ಪರಿಣಾಮ ಹಮಾರೇ ಬಚ್ಚೋಂ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. 

ಉಪಸಂಹಾರ

ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜುಗಳು ತಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಆವರ್ತಕ ಸೆಮಿನಾರ್‌ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತೇಜಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.

FAQ

ಹಣ್ಣಾದಾಗ ಟೊಮೆಟೊಗಳ ಬಣ್ಣ ಏಕೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ?

ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್

ಸ್ನೋಫ್ಲೇಕ್ ಕರಗಿದಾಗ, ಫಲಿತಾಂಶವು ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ

ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

Leave A Reply

Your email address will not be published.