ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಬಂಧ | Unemployment Essay in Kannada

0

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಬಂಧ Unemployment Essay in Kannada nirudyoga essay in kannada

Unemployment Essay in Kannada
Unemployment Essay in Kannada

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ post ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪೀಠಿಕೆ

ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗವೂ ಒಂದು. ಇದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಡೆತಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯು ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸವಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ 90% ರೈತರು ಅಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಅರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸುಗ್ಗಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗವು ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಶದ ಸಮತೋಲನವು ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಇದರಿಂದ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳು

ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಾಪ. ಇದು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗವು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

 1. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ : ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
 2. ನಿಧಾನ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ : ದೇಶದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
 3. ಕಾಲೋಚಿತ ವ್ಯಾಪಾರ : ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗವು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಲೋಚಿತ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ವರ್ಷದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
 4. ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ : ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ.
 5. ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ : ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
 6. ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವರ್ತನೆಗಳು
 7. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಋಷಿ-ಮುನಿಗಳಿಗೆ ದಾನ ನೀಡುವುದು ಪುಣ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾನಿಗಳ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲು ಇಳಿದಾಗ. ಈ ಮೂಲಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೈಮುಗಿದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯುವಕರಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾಧಾನವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅರಾಜಕತೆಯನ್ನು ಹರಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟು ದುಡಿಮೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಸಂಭವನೀಯ ಪರಿಹಾರಗಳು

 1. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ : ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಕಾಲವಾಗಿದೆ.
 2. ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಿಂತ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ನುರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
 3. ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ : ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
 4. ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು : ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು.
 5. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು : ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು.

ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕ್ರಮಗಳು

ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿ

ಸಮಗ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (IRDP)

ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ

ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು

ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬಿಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ

ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ

ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (DPAP)

ಜವಾಹರ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ

ನೆಹರು ರೋಜ್‌ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ (NRY)

ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ

ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೊದಲ ಷರತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಸ್ವ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸರಕಾರ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗವು ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಿದ್ದಂತೆ ಅದು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸತ್ಯತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ದಯೆಯನ್ನು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಜನರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಯುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ನಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

FAQ

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಯಾವ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ? 

ಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು

ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಬಂಧ 

ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನ ಪ್ರಬಂಧ 

Leave A Reply

Your email address will not be published.